தூங்கு, 5 வாரங்களுக்கு பிறகான முடிவுகள்: சிறந்தவற்றுள் ஒன்று...

இது இன்று இணையத்தில் தூக்கம் மற்றும் தளர்வு தயாரிப்புகளின் மிகப்பெரிய மதிப்பாய்வு ஆகும். சிறந்த மற்றும் மோசமான தூக்க தயாரிப்புகளை நான் சேர்த்துள்ளேன்.

தூக்கம் மற்றும் தளர்வு என்பது ஒரு சிறந்த தூக்கத்திற்காக நீங்கள் வாங்கும் தயாரிப்புகள். நீங்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்தும்போது, நீங்கள் பல விஷயங்களைச் செய்கிறீர்கள்: 1. நல்ல தூக்கத்தைப் பெற நீங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். 2. நீங்கள் உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்துகிறீர்கள். 3. நீங்கள் உங்கள் தசைகளை தளர்த்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். 4. நீங்கள் உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறீர்கள். 5. நீங்கள் நன்றாக தூங்குகிறீர்கள்.

நமது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம், ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வில் தூக்கம் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இது உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமானது. ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை முறைக்கு தூக்கத்தை இன்னும் மதிப்புமிக்கதாக மாற்ற சில வழிகளை நான் உங்களுக்குக் காட்டப் போகிறேன். ஆரம்பிக்கலாம். சிறந்த தூக்கம் எப்படி இப்போது சிறந்த தூக்கத்தை எப்படி செய்வது என்று உங்களுக்குத் தெரியும், உங்கள் தூக்கத்தை இன்னும் சிறப்பாகச் செய்ய சில முக்கியமான வழிகளும் உள்ளன. 1. உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது நீங்கள் தூங்குகிறீர்கள். இது மிக முக்கியமான விஷயம். உங்களுக்கு நல்ல இரவு தூக்கம் இருந்தால் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். இது பலர் தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் ஒன்று, ஆனால் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. நான் ஒரு தூக்க விஞ்ஞானி. நீங்கள் செய்ய விரும்பும் அனைத்தையும் செய்ய நீங்கள் ஒரு நல்ல இரவு தூக்கத்தைப் பெற வேண்டும் என்பது எனக்குத் தெரியும்.

சமீபத்திய மதிப்புரைகள்

Sleep Well

Karoline Ellis

Sleep Well மற்றும் இந்த தயாரிப்பு பயன்பாட்டின் சூழலில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களைப் பற்றி மேலும் மேலும் பலர...