පියයුරු ආවර්ධනය | අතුරු ආබාධ, මාත්

ඔබට මගේ අනෙකුත් පියයුරු නිෂ්පාදන සමාලෝචන පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. විශාල පියයුරු පිළිබඳ තොරතුරු හිඟයක් නොමැත.

මෙන්න මම විශාල බුස්ට් සඳහා හොඳම පියයුරු නිෂ්පාදන කිහිපයක් ලැයිස්තුගත කර ඇත. සමහර අය මගෙන් අහනවා ඔවුන්ගේ පියයුරු කොතරම් විශාලද සහ පියයුරු විශාල කිරීමට ඔවුන් කැමතිද කියා. ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා, මම ඔබට කියන්නේ, "මම හිතන්නේ ඔබ නිවැරදියි, මම හිතන්නේ ඔබ ටිකක් නිහතමානී කෙනෙක්!" තරමක් අපහසුතාවයක් දැනීම සාමාන්‍ය දෙයක් වන අතර ඔබ මට කියන්නේ ඔබට නිවැරදි පියයුරු විශාල වීමක් ඇති බවයි. විශාල පියයුරු සඳහා හොඳම නිෂ්පාදන පිළිබඳ මගේ සමාලෝචනය මෙම සමාලෝචනයේදී, විශාල බුස්ට් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් යැයි මා සොයාගත් නිෂ්පාදන ලැයිස්තුගත කර ඇත. ඒවා ඔබට ඊ-බේ හෝ වෙනත් ස්ථානවලින් මිලදී ගත හැකි නිෂ්පාදන නොවේ, නමුත් සමාලෝචන සහිත පිළිගත් ස්ථාන වලින්. ඔබට මගේ අනෙක් සමාලෝචන විශාල බුස්ට් පිළිබඳ මෙතැනින් සහ මෙතැනින් සොයාගත හැකිය. විශාල බුස්ට් වල ඇති ප්‍රධාන වාසිය නම් පියයුරු පටක ප්‍රමාණයෙන් ඒවා වඩාත් හොඳින් සාදා ගත හැකි ආකාරයයි.

මා සතුව සමහර නිෂ්පාදන විශාල බුස්ට් සඳහා හොඳ වන අතර සමහර ඒවා කුඩා බුස්ට් සඳහා හොඳ යැයි මම සිතමි. මම ඒවා අකාරාදී පිළිවෙලට ලැයිස්තු ගත කිරීමට උත්සාහ කරමි.

නවතම පරීක්ෂණ

Bust Size

Bust Size

Karoline Ellis

විශාල Bust Size, Bust Size අවසාන විසඳුමයි. උද්යෝගිමත් පාරිභෝගිකයින් දුසිම් ගණනක් පෙන්නුම් කරන්නේ පි...