Chiropody 3 ամիս հեո։ Ես ԵՐԲԵՔ չէի մտածի դրա մասին

Ահա իմ նկարները, թե ինչի համար պետք է սկսել գեղեցիկ ոտքեր ստանալը, այնուհետև կարող եք ավելի շատ տեղեկություններ և հղումներ ստանալ ավելի շատ նկարների և տեսանյութերի հղումներ, որոնք կօգնեն ձեզ հայացք գցել և զգալ, ինչը ձեզ վստահություն և թեթևություն կբերի: Որո՞նք են այն երեք լավագույն բաները, որոնք դուք պետք է ավելի լավ ոտքեր ունենաք: ա) կոշիկի լաք և լոսյոն:

Այս կոշիկները հաճելի են, բայց դրանք շատ բան չեն անում ձեր ոտքերի համար, քանի դեռ դրանցից շատ չեք հագնում: Այդ «գեղեցիկ ոտքի» տեսքը ստանալու միակ միջոցը նրանց ոտքերի շատ կրեմով հագնելն է: Ոտնաթաթի կրեմը, որը դուք պետք է գնել, «Rouge» կրեմն է (որը ես վերանայեցի նախորդ գրառման մեջ): Այժմ մենք կարող ենք խոսել այն երեք ապրանքների մասին, որոնք սովորաբար առաջարկվում են բժիշկների կողմից `գեղեցիկ ոտքերի համար: 1) կոշիկի լաք:

Այն «կոշիկի փայլը», որը դուք պետք է ունենաք ձեր լոգարանում, կոչվում է «N-polish»: Մյուս երկուսը, որոնք կոչվում են «N-Glaze» և «N-Derm», շատ թանկ են: Ես անձամբ չէի գնի «N-Polish» և չէի գնի «N-Glaze» կամ «N-Derm» արտադրանքներից որևէ մեկը, այնպես որ չգիտեմ, թե որքան են դրանք: Ես խորհուրդ կտայի գնել այս իրերը միայն այն դեպքում, եթե դուք չափազանց անհարմար եք ձեր ոտքից: Կարծում եմ, որ դուք գեղեցիկ ոտք ունեք, ինչու՞ ոչ: Անհրաժեշտ չէ «բարակ» լինել:

Վերջին ակնարկները

Valgus Pro

Valgus Pro

Karoline Ellis

Valgus Pro ը վերջերս ապացուցված է, որ առողջ է ոտքերը առողջ պահելու համար: Շատ լավ թեստային զեկույցն...